KAJ POMENI BESEDA FOTOVOLTAIKA?

Beseda fotovoltaika izvira iz grške besede “phos”, ki pomeni svetlobo, in besede ” volt”.
Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo energije svetlobe, natančneje energije fotonov v električno energijo. Pod pojmom fotovoltaična pretvorba razumemo direktno pretvarjanje svetlobne energije sončnega sevanja v električno energijo. Velja za najbolj sprejemljiv obnovljiv vir, ki ga odlikujejo modularnost, razpršenost, robustnost, neslišnost delovanja, ekološkost in cenovna konkurenčnost. Cilj Evrope je do leta 2020 zagotoviti 12 % električne energije iz Sonca v celotnem naboru električne energije. Sončevo obsevanje Zemlje za 8.000-krat presega potrebe človeštva po vsej primarni energiji. Drugače povedano, vsako uro Sonce na Zemljo pošlje toliko energije, kot jo človeštvo porabi v enem letu.

FOTOVOLTAIKA JE CENOVNO KONKURENČNA ŽE DANES

Analize najuglednejših svetovnih analitičnih hiš kažejo, da bo pred letom 2020 fotovoltaika cenovno konkurenčna konvencionalnim energetskim virom na 90 % evropskih trgov. In vse to z že obstoječo tehnologijo brez dodatnih novih tehnoloških prebojev.  Že danes je fotovoltaika na nekaterih trgih konkurenčna konvencionalnim virom. V Italiji je ceneje, če gospodinjstvo postavi na streho sončno elektrarno, kot pa, da bi elektriko kupovalo iz omrežja. Tudi v Sloveniji danes električna energija cenejša iz lastne sončne elektrarne kot iz omrežja.

Še posebej z inovacijami (MSolar System), ki bodo na voljo pri nas že konec 2013, pa bodo postale sončne elektrarne odličen vir lastne električne energije, ki bo precej cenejša od omrežne. Tako bo mnogo bolje postaviti lastno sončno elektrarno in porabljati v njej proizvedeno električno energijo, kakor pa jo kupovati iz omrežja.

S tako proizvedeno električno energijo lahko poganjate vse naprave v vašem domu, se z njo ogrevate (IR paneli). Čez nekaj let boste s to električno energijo tudi napajli lasten električni avtomobil…

Sončna elektrarna je  ena najbolj varnih in donosnih naložb. Danes porabljamo vse več energije in čedalje večji del povpraševanja po energiji bo povpraševanje po električni energiji. Konvencionalni fosilni viri so omejeni in se njihova količina nezadržno manjša. Tako bodo viri energije še toliko bolj iskani…

ZAKAJ FOTOVOLTAIKA?

Sonce predstavlja za človeka najbolj obetaven in neomejen način izrabe obnovljivih virov. Sončne fotonapetostne elektrarne zaradi številnih lastnosti, kot so obnovljivost energetskega vira, potencial uporabe, ekološka sprejemljivost, dostopnost, zanesljivost, tip uporabljene tehnologije, razpršenost, estetskost, modularnost, robustnost, nezahtevnost vzdrževanja, enostaven način obratovanja in cenovna konkurenčnost, ustrezajo kriterijem najsodobnejšega elektroenergetskega vira.

Človeštvo se v prvi polovici 21. stoletja naglo približuje zatonu obdobja fosilnih goriv in prevlade nafte. Cena nafte na svetovnem tržišču, z izjemo obdobja recesije, hitro narašča, upadanje njenih količin pa lahko pričakujemo že v naslednjih nekaj letih. Istočasno se zaradi izgorevanja fosilnih goriv dramatično povečujejo izpusti ogljikovega dioksida in narašča temperatura ozračja, kar povzroča spremembo kemijske sestave planeta in globalnega podnebja ter prinaša usodne posledice za prihodnost človeške civilizacije. Svet potrebuje novo, močno ekonomsko spodbudo, ki bo omejitve spremenila v nove ekonomske priložnosti. Ti cilji se uresničujejo prav sedaj, ko različne industrije po vsem svetu že gradijo osnovne temelje za tretjo industrijsko revolucijo.

Tretja industrijska revolucija zagotavlja okvir za rojstvo novega socialnega sveta v prvi polovici 21. stoletja. Podobno kot so razpršene informacijske tehnologije in internetne komunikacije revolucionarno vplivale na spremenjen socialni kontekst in ekonomske parametre poslovanja sodobne družbe, bo revolucija na področju razpršene proizvodnje energije iz obnovljivih virov učinkovala na našo civilizacijo.