Realizirali smo skupno preko 2,3 MW (2.300 kW) sončnih elektrarn.