Sončne elektrarne lahko postavimo:

 • ob hiši – MSolar System
 •  na streho ali pa z njimi nadomestimo streho,
 •  na nadstreške,
 •  vgradimo v fasadni sistem,
 •  na gradbeno parcelo

Vpliv orientacije in naklona na proizvodnjo

Letna proizvodnja električne energije v Sloveniji znaša med 1020 in 1100 kWh/kW v primeru optimalne orientacije in naklona.

Optimalna orientacija (azimut) je usmerjenost direktno na jug, optimalni naklon za območje Slovenije pa med 30 in 35°.  Naklon lahko popravimo s podkonstrukcijo, s katero npr. na ravnih strehah postavimo module pod kotom 30°. V praksi pogosto (sploh pri elektrarnah na strehah objektov) ne moremo doseči optimalne orientacije in optimalnega naklona. To pomeni, da bo naša letna proizvodnja manjša.
Naše podjetje vam na vašo željo osnovi podatkov o  lokaciji, azimutu in naklonu elektrarne, uporabljenih modulov in razsmernikov dokaj natančno izračuna letno proizvodnjo.

V primeru uporabe MSolar System orientacija ni več bistvenega pomena zaradi edinstvene konstrukcije sončne elektrarne MSolar System. MSolar enota se namesti zunaj ob hiši na južni strani. Zavzame zelo malo prostora (1 m2). Montaža je enostavna in hitra in ne zahteva večjih posegov na zemljišči ali stavbi.

Proizvodnja sončne elektrarne  MSolar System je večja od proizvodnje v primeru “klasične” sončne elektrarne in znaša preko 10.000 kWh/leto (velja za enoto moči 3,6 kW).

Število ur sončnega obsevanja v Sloveniji

 • 10 letno povprečje globalnega sončnega obsevanja na površino pod optimalnim naklonom (v Sloveniji je ta med 33 in 35°) usmerjeno direktno na jug za Slovenijo v povprečju znaša 1350 kWh/m2. Najvišje je na obali in neposrednem zaledju in znaša do 1415 kWh/m2, najnižje pa znaša 1300 kWh/m2.
 • Med najbolj osončenimi in najslabše osončenimi kraji v Sloveniji je 9 % razlike, obala odstopa za 5 % navzgor od povprečja (tu seveda ni upoštevano manjše osončenje, ki ga povzročajo sence hribov).
 • Pri optimalni legi (smer jug, naklon 33 do 35° in nobene ovire, ki bi senčila elektrarno), zelo kvalitetnih modulih in razsmernikih ter pravilnem projektiranju in izvedbi sončne elektrarne znaša razmerje zgornjim sončnim obsevanjem in številom letno proizvedenih kilovatnih ur električne energije na 1 kW inštalirane moči 75 %, v najboljših primerih pa se približuje 80 %.

To pomeni, da v Sloveniji pri optimalni legi lahko v povprečju sončna elektrarna moči 1 kW proizvede letno cca. 1050 kWh, največja možna letna proizvodnja v Sloveniji pa je 1100 kWh/KW.

Senčenje

 • Senčenje zelo negativno vpliva na proizvodnjo električne energije, saj gre pri senčenju za tako imenovani učinek cevi. Če jo stisnemo le na enem mestu, se ustavi pretok po celotni cevi.
 • Sol navitas vam v projektu naredi tudi natančno analizo senčenja za celotno streho ali zemljišče, kjer bo stala elektrarna.
 • Sami si lahko pomagate s pravilom, da je dobra lokacija za sončno elektrarno tam, kjer 21. decembra, ko je sonce najnižje na horizontu, ni sence med 10. in 15. uro.

Nasveti pred izbiro izvajalca

 • Za uspešno delovanje elektrarne je poleg lokacije, modulov in razsmernikov potrebno pravilno projektiranje in montaža.
 • Tukaj investitor težko preverja izvajalca, zato mora preveriti ali ima izvajalec že kaj izkušenj pri projektiranju sončnih elektrarn, ali bodo elektro dela izvajali usposobljeni elektro inštalaterji, montažo na streho pa usposobljeni krovci, ki vam bodo lahko dali tudi garancijo, da ne bo prišlo do zamakanja strehe zaradi montaže sočne elektrarne.
 • Od ponudnika zahtevajte reference in pri katerem izmed lastnikov sončne elektrarne, ki jo je postavil potencialni ponudnik preverite ali je zadovoljen z njegovim delom in ali njegova elektrarna deluje v skladu z izračuni, ki jih je dobil od izvajalca.
 • Izračun statike – praviloma bi moral izvajalec za montažo dobiti tudi izračun statike in izvesti montažo v skladu z navodili statika. V praksi pa se pogosto pojavi težava, ker investitor ne razpolaga s podatki o statiki objekta oz. ostrešja zato statik ne more narediti izračuna, ker mu manjka bistveni podatek.
 • Pri ponudbi je potrebno preveriti ali ponudba na ključ res zajema vse, kar je potrebno, vključno s pridobitvijo Deklaracije za proizvodno napravo, ki je pogoj, da je investitor upravičen do podpore oz. zagotovljenega odkupa. Od ponudnika zahtevajte, da vam mora že na začetku jasno povedati, če kaj morebiti ni vključeno v ponudbo, ker bo v nasprotnem primeru vaša elektrarna precej dražja kot je navedeno v ponudbi.
 • Pri izračunu dobe vračanja in stopnje donosa je potrebno upoštevati tudi stroške obratovanja, kar nekateri ponudniki radi pozabijo omeniti. Stroški obratovanja pri sončnih elektrarnah niso visoki, a jih je kljub temu potrebno upoštevati.
 • Zavarovanje – sončno elektrarno je potrebno zavarovati, saj je izpostavljena viharjem, toči, požaru itd. Če je pravilno montirana, je vsak veter sicer ne bo vrgel s strehe, v primeru viharja, ki odnaša strehe, pa se lahko zgodi, da bo zraven odnesel tudi elektrarno. Kvalitetni modulu so odporni na običajno točo, če pa pride do ekstremno debele toče, bo razbila tudi kakšnega od modulov. Sončno elektrarno je zato potrebno zavarovati, te osnovne rizike krije požarno zavarovanje, letna premija znaša med 1 in 1,5 promila vrednosti elektrarne.
 • Pri elektrarni je priporočljivo enkrat letno preveriti ali držijo vsi vijaki in kontakti in opraviti test razsmernikov. To storitev vam lahko ponudi izvajalec, če imate v podjetju vzdrževalno službo, pa lahko to storite celo sami. Strošek tega znaša okrog 3 promile letno.

7 korakov do vaše sončne elektrarne

Da bo sončna elektrarna dobro delovala, je najprej pomembna lokacija in nato izvajalec, ki bo sončno elektrarno postavil. Izberite izvajalca, ki ima veliko referenčnih projektov, ki jih lahko tudi preverite, saj je vaš prihodek od sončne energije odvisen prav od kvalitete vgrajenih komponent in načina izvedbe.

 1. izbira lokacija – streha ali zemljišče
 2. izbira izvajalca
 3. izbira opreme (moduli, razsmerniki)
 4. izdelava načrta elektrarne (PZI)
 5. izvedba in zagon elektrarne
 6. pridobitev Deklaracije za proizvodno napravo
 7. pridobitev Odločbe o dodelitvi podpore in sklenitev pogodbe o zagotavljanju podpore

Potrebna dokumentacija

Za gradnjo sončne elektrarne in pridobitev podpore za proizvedeno električno energijo  je potrebno pridobiti kar nekaj soglasij in dovoljenj.

Najprej je potrebno preveriti možnost in način priključitve sončne elektrarne na elektroenergetsko omrežje.

 • To storite tako, da idejni projekt vaše sončne elektrarne pošljete elektro distributerju, ki upravlja distribucijsko omrežje na vašem področju in zaprosite za projektne pogoje ali za soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.

Za gradnjo sončnih elektrarn na zemljišču je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

 • Ali ga je na konkretni parceli mogoče dobiti, boste izvedeli na občini, kjer lahko zaprosite za lokacijsko informacijo, zahtevo za vložitev gradbenega dovoljenja pa vložite na pristojni upravni enoti.  Ker so občinski prostorski akti skoraj brez izjeme zastareli in ne urejajo obnovljivih virov energije, je to, ali vam bodo dovolili postaviti sončno elektrarno na določeni parceli, stvar proste presoje občinskih oddelkov za okolje in prostor.

Pri gradnji sončnih elektrarn na strehah in fasadah objektov gradbeno dovoljenje ni potrebno.

 • Gradnja sončnih elektrarn na strehah objektov spada med investicijska vzdrževalna dela, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Na osnovi soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje, je pred začetkom izgradnje sončne elektrarne potrebno izdelati PZI (projekt za izvedbo) in od elektro distributerja, ki je izdal soglasje za priključitev, dobiti še Izjavo o ustreznosti projektnih rešitev.

Na osnovi zgoraj navedene dokumentacije se lahko začne z izgradnjo sončne elektrarne.

Pred priključitvijo na omrežje je z elektro distributerjem, ki upravlja z distribucijskim omrežjem na vašem področju, potrebno skleniti še pogodbo o priključitvi na omrežje in o dostopu do omrežja. Pred priključitvijo je potrebno skleniti še pogodbo o prodaji električne energije, ki jo lahko sklenete z elektro distributerjem na vašem področju, z Borzenom ali katerim drugim podjetjem, ki trguje z električno energijo.

 • Gre za pogodbo za tržni del cene, ki se prosto oblikuje na trgu. Če se ne odločite za pogodbo z Borznem o zagotovljenem odkupu po fiksni ceni, ki je določena V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE, boste od Borzena dobivali obratovalno podporo, ki pa je nižja za vsakoletno ocenjeno tržno ceno električne energije. To pomeni, da če ste se dobro spogajali z izbranim trgovcev z električno energijo, lahko dobite skupaj z obratovalno podporo celo nekaj več od cene zagotovljenega odkupa, lahko pa tudi nekaj manj, če niste bili uspešni pri pogajanjih.

Po priključitvi na omrežje je potrebno opraviti prevzemne meritve in jih priložiti vlogi za Pridobitev deklaracije za proizvodno napravo za proizvodno električne energije iz OVE, ki se pošlje na Agencijo za energijo RS.

 • Agencija v roku 30 dni nato izda Deklaracijo za proizvodno napravoki potrjuje, da ta proizvaja električno energijo iz OVE. Na osnovi prejete deklaracije je potrebno Agenciji za energijo poslati še vlogo za pridobitev Odločbe o dodelitvi podpore za proizvedeno električno energijo, proizvedeno iz OVE. V roku 30 dni agencija izda tudi to odločbi in jo pošlje v vednosti tudi Borzenu. Ta na osnovi tega pošlje lastniku sončne elektrarne v podpis pogodbo o zagotavljanju podpore, na osnovi kateri se začne izplačevati podpora kot obratovalna podpora ali zagotovljen odkup. Ta procedura traja približno 3 mesece, kar pomeni, da boste podpore začeli prejemati četrti mesec po priklopu na omrežje.