Sončne elektrarne_izvedba na ključ

Sončne elektrarne so vse bolj zanimive in ekonomsko upravičene. Že danes vam nudijo mnogo prihrankov in se jih tako zelo splača namestiti. Še posebej je trenutno smiselna samooskrba za gospodinjstva, mala podjetja, skupnosti.

Vsem zaintereseiranim investirotjem nudimo izvedbo sončne elektrarne po sistemu “ključ v roke”.

To pmeni, da priskrbimo vsa dovoljenja, uredimo vso dokumentacijo, pridobimo vsa soglasja,  nabavimo ves material, izvedemo celotno izgradnjo, uredimo vse administrativne postopke. Za vas urejamo tudi subvencije in kredit preko Eko sklada.

Vprašalnik za investitorje v sončne elektrarne:

 

Naziv investitorja (v primeru pravne osebe): _____________________________

 

Ime in priimek (v primeru fizične osebe): _______________________________

 

Naslov investitorja: ________________________________________________

 

Kraj in številka pošte: ______________________________________

 

Podatki o planirani investicijisončni elektrarni

 

Lokacija – točen naslov predvidene sončne elektrarne: ______________________

 

Parc.št. in k.o. (katastrska občina): _________________________________

 

Mesto sončne elektarrne (ustrezno podčrtja):     streha            zemljišče

 

Velikost površine, kjer bo nameščena sončna elektrarna (m2): ____

 

V primeru strehe:

  • Vrsta kritine
  • Starost kritine
  • Vrsta strešne konstrukcije
  • Vrsta stavbe
  • Starost stavbe
  • Vrsta gradbenega materiala stavbe
  • Velikost glavnih varovalk na stavbi

 

Morebtine posebne želje in opombe investitorja:

Priloge:

  • Slike strehe ali zemljišča
  • V primeru strehe tudi slike ostrešja oz strešne konstrukcije
  • V primeru zemljišča potrdilo o namenski rabi zemljišča

Comments are closed.