1. Sončne elektrarne

Vprašalnik za investitorje v sončne elektrarne:

 

Naziv investitorja_ime podjetja: ___________________________________________________________

 

Ime in priimek:  ________________________________________________________________________

 

Naslov investitorja: _____________________________________________________________________

 

Kraj in številka pošte: ____________________________________________________________________

 

Tel/GSM: ______________________________________________________________________________

 

E-pošta: _______________________________________________________________________________

 

Podatki o planirani investicijisončni elektrarni

 

Lokacija – točen naslov: ___________________________________________________________________

 

Kraj pošte: ______________________________________________________________________________

 

Parc.št. in k.o. (katastrska občina): ___________________________________________________________

 

Mesto sončne elektarrne (ustrezno podčrtja):       streha                zemljišče

 

Velikost površine, kjer bo nameščena sončna elektrarna (m2): _____________________________________

 

V primeru sončne elektrarne na strehi:

 

Namembnost objekta: _____________________________________________________________________

 

Leto izgradnje objekta: ____________________________________________________________________

 

Tip strehe: ______________________________________________________________________________

 

Naklon strehe: ___________________________________________________________________________

 

Orientacija strehe: ________________________________________________________________________

 

Dimenzija strehe (dolžina x širina v m): _______________________________________________________

 

Vrsta kritine: ____________________________________________________________________________

 

Starost kritine (v letih): ____________________________________________________________________

 

Ovire na strehi in okolici (senčenja): __________________________________________________________

 

 

Vrsta materiala ostrešja (les, kovina, beton): ___________________________________________________

 

V primeru sončne elektrarne na zemljišču:

 

Vrsta oz namebnost zemljišča (kmetijsko, zazidljivo): ____________________________________________

 

Trenutna raba zemljišča: ___________________________________________________________________

 

Morebitna infratsruktura na zemljišču (elektrika, dovozna pot,….): _________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

Opombe investitorja: _____________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

Priloge:

  • Slike strehe
  • Slika objekta in južnega dela strehe
  • Slike ostrešja oz strešne konstrukcije
  • V primeru zemljišča potrdilo o namenski rabi zemljišča
  • Slika zemljišča